Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất

Ngày 29/8, THACO INDUSTRIES đã tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất với sự tham gia của Ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các công ty trực thuộc và đại diện các phòng/ban nghiệp vụ. Ông Đỗ Minh Tâm – Tổng giám đốc THACO INDUSTRIES chủ trì cuộc họp.

THACO Industries tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất
THACO INDUSTRIES tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất

Ông Đỗ Minh Tâm đã triển khai đề án Tái cấu trúc, kiện toàn & nâng cấp quản trị của Tập đoàn. Với chiến lược cốt lõi là “sản xuất kinh doanh đa dạng sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn, cung cấp giải pháp đồng bộ bao gồm: Thiết kế – Gia công & Chế tạo – Lắp đặt – Chuyển giao vận hành & Bảo trì”, THACO INDUSTRIES sẽ hoạt động thông qua mô hình các khu công nghiệp chuyên ngành gồm: Trung tâm R&D, Trung tâm Cung ứng nguyên vật liệu, Trung tâm sản xuất Cơ khí chế tạo, Trung tâm sản xuất Công nghiệp hỗ trợ theo phương thức hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Tập đoàn đã điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025; đánh giá, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023; trong đó tập trung nâng cấp quản trị theo cấu trúc mới nhằm phát huy tối đa vai trò tham mưu, quản trị, hỗ trợ, đào tạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc THACO INDUSTRIES yêu cầu các công ty phải xây dựng kế hoạch hoạt động, quản trị phù hợp và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; chủ động thay đổi và mạnh dạn đầu tư nâng cấp công nghệ; tổ chức sản xuất tinh gọn theo hướng chuyên môn hóa và tự động hóa cao; tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân sự cốt cán; điều phối chuỗi sản xuất một cách hiệu quả nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh của đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung.

TIN tức LIÊN QUAN

Truyền thông báo chí

Năm 2023: THACO INDUSTRIES đặt mục tiêu doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng

Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES năm 2022: Những dấu ấn nổi bật

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES