Năm 2023: THACO INDUSTRIES đặt mục tiêu doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng

13, tháng 02,2023

Trung tâm Công nghiệp hàng đầu Việt Nam ở Chu Lai

7, tháng 01,2023

THACO công bố thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải – THACO INDUSTRIES

22, tháng 12,2022

THACO INDUSTRIES đầu tư khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Bình Dương

2, tháng 12,2022

Quảng Nam đề nghị bổ sung quy hoạch trung tâm công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ

4, tháng 11,2022

Phát triển sản phẩm khuôn mẫu phục vụ trong nước và xuất khẩu

Phát triển sản phẩm khuôn mẫu phục vụ trong nước và xuất khẩu

21, tháng 10,2022

thiết kế và gia công khuôn theo yêu cầu

CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN MẪU THEO YÊU CẦU

14, tháng 10,2022

TRUNG TÂM GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

12, tháng 10,2022

Hoạt động sản xuất tại nhà máy THACO Kia

Khu Công nghiệp THACO Chu Lai ổn định sản xuất ngay sau bão số 4

30, tháng 09,2022

tin mới nhất

Năm 2023: THACO INDUSTRIES đặt mục tiêu doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng

Trung tâm Công nghiệp hàng đầu Việt Nam ở Chu Lai

THACO công bố thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải – THACO INDUSTRIES

THACO INDUSTRIES đầu tư khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Bình Dương

Quảng Nam đề nghị bổ sung quy hoạch trung tâm công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ

Phát triển sản phẩm khuôn mẫu phục vụ trong nước và xuất khẩu

Phát triển sản phẩm khuôn mẫu phục vụ trong nước và xuất khẩu

thiết kế và gia công khuôn theo yêu cầu

CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN MẪU THEO YÊU CẦU

TRUNG TÂM GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Hoạt động sản xuất tại nhà máy THACO Kia

Khu Công nghiệp THACO Chu Lai ổn định sản xuất ngay sau bão số 4

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES