THACO INDUSTRIES tham gia hội thảo “Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung”

22, tháng 12,2022

THACO INDUSTRIES tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022

7, tháng 12,2022

THACO INDUSTRIES tham gia triển lãm VIMEXPO 2022

17, tháng 11,2022

Ông Đỗ Phước Tống – Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tìm hiểu các sản phẩm của THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES tham gia Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022

23, tháng 09,2022

THACO INDUSTRIES tham gia Triển lãm VIMEXPO 2021

23, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm lần thứ 18 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại – MTA Vietnam 2022

24, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam – VIMF 2022

24, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

21, tháng 09,2022

THACO INDUSTRIES là nhà tài trợ Vàng cho sự kiện

THACO INDUSTRIES tham dự Đại hội Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhiệm kỳ II 2022 – 2027

21, tháng 09,2022

tin mới nhất

THACO INDUSTRIES tham gia hội thảo “Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung”

THACO INDUSTRIES tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022

THACO INDUSTRIES tham gia triển lãm VIMEXPO 2022

Ông Đỗ Phước Tống – Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tìm hiểu các sản phẩm của THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES tham gia Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022

THACO INDUSTRIES tham gia Triển lãm VIMEXPO 2021

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm lần thứ 18 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại – MTA Vietnam 2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam – VIMF 2022

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES là nhà tài trợ Vàng cho sự kiện

THACO INDUSTRIES tham dự Đại hội Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhiệm kỳ II 2022 – 2027

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES