Dự án

Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê phục vụ sản xuất khuôn mẫu

27, tháng 06,2023

Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (Trung tâm cơ khí miền trung)

5, tháng 04,2023

tin mới nhất

Hiệp hội VASI đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES