THACO INDUSTRIES tham gia Triển lãm VIMEXPO 2021

23, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm lần thứ 18 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại – MTA Vietnam 2022

24, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam – VIMF 2022

24, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

21, tháng 09,2022

THACO INDUSTRIES là nhà tài trợ Vàng cho sự kiện

THACO INDUSTRIES tham dự Đại hội Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhiệm kỳ II 2022 – 2027

21, tháng 09,2022

THACO INDUSTRIES tham dự Chương trình gặp gỡ các đối tác châu Âu – châu Mỹ năm 2022

11, tháng 08,2022

THACO INDUSTRIES tham gia Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa

11, tháng 08,2022

tin mới nhất

THACO INDUSTRIES tham gia Triển lãm VIMEXPO 2021

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm lần thứ 18 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại – MTA Vietnam 2022

THACO INDUSTRIES tham dự Triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam – VIMF 2022

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES là nhà tài trợ Vàng cho sự kiện

THACO INDUSTRIES tham dự Đại hội Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhiệm kỳ II 2022 – 2027

THACO INDUSTRIES tham dự Chương trình gặp gỡ các đối tác châu Âu – châu Mỹ năm 2022

THACO INDUSTRIES tham gia Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES