Truyền thông báo chí

Quảng Nam đề nghị bổ sung quy hoạch trung tâm công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung quy hoạch quốc gia Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Khu kinh tế mở Chu Lai
Khu kinh tế mở Chu Lai

Trong những năm qua, Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút nhiều dự án đầu tư có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hiện nay, tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành khu công nghiệp cơ khí ô tô, là trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô không chỉ của tỉnh Quảng Nam mà còn của quốc gia. UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ đã có bước phát triển rõ rệt, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, nhiều cơ hội đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước. Song song đó, sự cạnh tranh cũng trở nên gay gắt hơn. Để nắm bắt cơ hội này, sản xuất công nghiệp cần có bước tiến về chiều sâu với hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, việc thành lập Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ tại Chu Lai là cần thiết để phát triển các ngành này, đưa Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

TIN tức LIÊN QUAN

Truyền thông báo chí

Năm 2023: THACO INDUSTRIES đặt mục tiêu doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng

Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES năm 2022: Những dấu ấn nổi bật

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES