THACO announces THACO INDUSTRIES establishment

22/12/2022

THACO INDUSTRIES participates in VIMEXPO 2022

17/11/2022

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

21/10/2022

Hiệp hội VASI đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Vietnam Association for Supporting Industries works with THACO INDUSTRIES

3/10/2022

Ông Đào Phan Long - Chủ tịch VAMI phát biểu tại buổi làm việc

Vietnam Association of Mechanical Industry visits, works with THACO INDUSTRIES

23/09/2022

Ông Đỗ Phước Tống – Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tìm hiểu các sản phẩm của THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES participates in Conference to Find Supporting Industry Suppliers 2022

23/09/2022

THACO Industries tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất

THACO INDUSTRIES discusses solutions to improve production capacity

21/09/2022

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES attends meeting organized by Binh Duong Furniture Asociation

21/09/2022

THACO INDUSTRIES attends MTA Vietnam 2022

24/08/2022

latest news

THACO announces THACO INDUSTRIES establishment

THACO INDUSTRIES participates in VIMEXPO 2022

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

Hiệp hội VASI đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Vietnam Association for Supporting Industries works with THACO INDUSTRIES

Ông Đào Phan Long - Chủ tịch VAMI phát biểu tại buổi làm việc

Vietnam Association of Mechanical Industry visits, works with THACO INDUSTRIES

Ông Đỗ Phước Tống – Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tìm hiểu các sản phẩm của THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES participates in Conference to Find Supporting Industry Suppliers 2022

THACO Industries tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất

THACO INDUSTRIES discusses solutions to improve production capacity

THACO INDUSTRIES tham gia buổi họp mặt do Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức

THACO INDUSTRIES attends meeting organized by Binh Duong Furniture Asociation

THACO INDUSTRIES attends MTA Vietnam 2022

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES