PAINT SHOP OF PLASTIC PLANT UPHOLDS CREATIVITY

24/04/2023

Trung tâm cơ khí chế tạo có khả năng cung cấp đa dạng sản phẩm, phục vụ nhiều ngành nghề

THACO INDUSTRIES DEVELOPS MECHANICAL ENGINEERING TO DEEPLY JOIN GLOBAL SUPPLY CHAINS

1/04/2023

THACO announces THACO INDUSTRIES establishment

22/12/2022

THACO INDUSTRIES participates in VIMEXPO 2022

17/11/2022

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

THACO INDUSTRIES promotes production, strives to complete 2022 plan

21/10/2022

Hiệp hội VASI đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Vietnam Association for Supporting Industries works with THACO INDUSTRIES

3/10/2022

latest news

Ông Đỗ Phước Tống – Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tìm hiểu các sản phẩm của THACO INDUSTRIES.

THACO INDUSTRIES participates in Conference to Find Supporting Industry Suppliers 2022

THACO INDUSTRIES participates in workshop “Supply Chain Shift – Opportunities for Vietnamese Enterprises”

Hiệp hội VASI đến thăm và làm việc với THACO INDUSTRIES

Vietnam Association for Supporting Industries works with THACO INDUSTRIES

Ông Đào Phan Long - Chủ tịch VAMI phát biểu tại buổi làm việc

Vietnam Association of Mechanical Industry visits, works with THACO INDUSTRIES

Hoạt động sản xuất tại nhà máy THACO Kia

THACO Chu Lai Industrial park stable production immediately after Noru storm

Hoạt động sản xuất tại nhà máy THACO Kia

THACO Chu Lai Industrial park stable production immediately after Noru storm

THACO INDUSTRIES participates in workshop “Supply Chain Shift – Opportunities for Vietnamese Enterprises”

THACO Industries tổ chức cuộc họp Triển khai & thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất

THACO INDUSTRIES discusses solutions to improve production capacity

PAINT SHOP OF PLASTIC PLANT UPHOLDS CREATIVITY

Trung tâm cơ khí chế tạo có khả năng cung cấp đa dạng sản phẩm, phục vụ nhiều ngành nghề

THACO INDUSTRIES DEVELOPS MECHANICAL ENGINEERING TO DEEPLY JOIN GLOBAL SUPPLY CHAINS

THACO announces THACO INDUSTRIES establishment

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES