Truyền thông nội bộ

THACO INDUSTRIES NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

Thực hiện Thông điệp số 18 – năm 2023 của Chủ tịch HĐQT THACO về tập trung nâng cấp quản trị một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 01/02, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023 Khối nghiệp vụ quản trị. Tham gia hội nghị có Ban Lãnh đạo THACO INDUSTRIES, Lãnh đạo Văn phòng Chu Lai, Lãnh đạo các công ty/đơn vị trực thuộc cùng gần 300 CBNV Khối nghiệp vụ quản trị.

THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2023 Khối nghiệp vụ quản trị.
THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2023 Khối nghiệp vụ quản trị.

Tại Hội nghị, 15 đại diện phòng/ban nghiệp vụ phổ quát và chuyên ngành đã trình bày báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện phân cấp quản trị theo hệ thống, đồng thời tập trung nâng cao vai trò của văn phòng điều hành trong công tác quản trị và lãnh đạo nhằm phát huy vai trò tham mưu, tư vấn đào tạo, kiểm soát và tham gia quản trị chuyên sâu để hỗ trợ các công ty/đơn vị trực thuộc theo phương châm “Chuyên biệt để hiệu quả, tích hợp tạo lợi thế”.

Ông Đỗ Minh Tâm – Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES phát biểu tại Hội nghị.
Ông Đỗ Minh Tâm – Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tâm – Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES nhấn mạnh: Năm 2023 được xác định là năm tập trung cho công tác quản trị. Các phòng, ban nghiệp vụ phải thực hiện hai nhiệm vụ trọng yếu là bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc THACO INDUSTRIES và nắm bắt diễn biến của thị trường để đưa ra những kế hoạch, định hướng phù hợp cho các hoạt động trong thời gian tới. Bộ phận nghiệp vụ quản trị phải rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp lại cấu trúc, sơ đồ tổ chức; tập trung vào chiến lược, giải quyết các vấn đề phát sinh và quản trị một cách tối ưu, hiệu quả; đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực cống hiến, đóng góp phát triển Tập đoàn.

Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES yêu cầu lãnh đạo, quản lý các nhà máy phải vận hành hệ thống quản trị trên tinh thần chủ động, gắn với các nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp sử dụng các nghiệp vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

TIN tức LIÊN QUAN

Thông tin sản phẩm

Cập nhật bảng giá thép quý 2 năm 2023

Thông tin sản phẩm

Top 5 nhà cung ứng thép hàng đầu Việt Nam

Thông tin sản phẩm

THACO INDUSTRIES – Nhà cung cấp thép định hình chất lượng cao

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES