Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) làm việc với THACO INDUSTRIES

HCM City Association of Mechanical and Electrical Enterprises works with THACO INDUSTRIES

21/09/2022

THACO INDUSTRIES participates in VIMF 2022

24/08/2022

THACO INDUSTRIES held its semi-annual business plan meeting for the 2022 second half

24/08/2022

THACO INDUSTRIES attends VIMEXPO 2021

THACO INDUSTRIES participates in VIMEXPO 2021

23/08/2022

latest news

Hiệp hội Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) làm việc với THACO INDUSTRIES

HCM City Association of Mechanical and Electrical Enterprises works with THACO INDUSTRIES

THACO INDUSTRIES participates in VIMF 2022

THACO INDUSTRIES held its semi-annual business plan meeting for the 2022 second half

THACO INDUSTRIES attends VIMEXPO 2021

THACO INDUSTRIES participates in VIMEXPO 2021

Copyright © 2022 THACO INDUSTRIES